Kontakt & GDPR

Ssenyange Education Project
Matilda och Linus Nilsson
Öens Grustag
312 98 Våxtorp
Tel: 070-259 21 32 (Matilda)
E-post: matilda@ssenyange.org

Skolans adress:
Mr Mutesasira
Ssenyange Education Centre
P.O.Box 1670
Masaka
UGANDA

Om du skickar brev till någon särskild elev, vänligen skriv elevens namn och ID-nummer utanpå kuvertet.

Kontaktperson Secondary school/lärlingsutbildning:
Om du vill fråga saker ang din elev eller skicka en hälsning till honom/henne gör du lättast detta via Zawedde Gertrude som är elevernas kontaktperson: zaweddegertrude1@gmail.com  (detta gäller för elever i Secondary school/lärlingsutbildning)

Har du frågor angående din elev och den går i Primary school mejlar du istället: matilda@ssenyange.org

I all kontakt, vänligen ange elevens namn och ID-nummer.

GDPR

Föreningen

Ssenyange Education Project är en ideell förening som har till ändamål att främja verksamheten på Ssenyange Education Centre i Masaka, Uganda, samt de projekt som Ssenyange Education Centre är engagerat i. Föreningen skall uppfylla sina ändamål genom att aktivt samla in medel och förmedla dessa oavkortat till Ssenyange Education Centre. Föreningen ska utan administrationskostnader verka för skolans bästa. Föreningen har sitt säte i Laholm.

Skolan i Masaka har ca 600 elever, varav ca 400 elever bor på skolan. Skolan är en Primary school med klasserna 1 – 7. Utöver ekonomiskt stöd till skolan stöttar föreningen också ca 150 elever som läser vidare efter Primary school.

Föreningens ledning består av Matilda och Linus Nilsson som bildade föreningen 2009-08-20. Styrelsen består av sex ordinarie ledamöter. Matilda Nilsson är ordförande i föreningens styrelse. Härutöver har också en revisor utsetts.

Nedanstående policy har upprättats för behandling av personuppgifter avseende styrelse, bidragsgivare och volontärer.

  1. Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Syftet med denna policy är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi använder dem.

  1. Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullgöra våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

  1. Riktlinjer

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt lag och vårt informationsåtagande gentemot bidragsgivare och volontärer.

Här följer personuppgifter som vi behandlar:

Personuppgift                     Styrelse         Bidragsgivare            Volontärer

Namn                                       X                        X                                      X

Adress                                      X                        X                                      X

E-postadress                         X                        X                                      X

Personnummer                     X                                                                X

Utdrag från belastningsregister                                                         X

Registrerade uppgifter avseende volontärer raderas året efter volontärsåret. Utdrag från belastningsregister destrueras efter granskning.

Om bidragsgivare och styrelseledamöter inte varit aktiva under två år raderas uppgifterna i våra register.

Vi får tillgång till dina personuppgifter genom att du tillhandahåller oss uppgifterna.

Du har när som helst rätt att återkalla dina uppgifter, vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag.

Endast föreningens funktionärer som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till dem.  Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

  1. Ansvar

Föreningen är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Laholm 2019-12-18

Styrelsen för Ssenyange Education Project