Nyhetsbrev 1/2017

Hej!
Just nu är det den lugnaste tiden på året på Ssenyange. Examensproven är skrivna, de flesta elever är hemma i byarna under lovet och planeringen inför läsårsstarten har ännu inte riktigt kommit igång på allvar.

FAKTUROR
Här på hemmaplan har det, som vanligt runt jul och nyår, handlat mycket om fakturering. Alla ni som stöttar enskilda elever på Ssenyange eller i vidareutbildning har fått era fakturor för 2017 års skolgång nu. Undantaget är de som stöttar elever som gått ut S4 eller första steget i lärlingsutbildning. Ni har fått ett separat mejl angående detta och får faktura senare i vår då vi vet vilken inriktning respektive elev väljer.

Vi har inte behövt höja summan för Secondary school från 2016 utan det är fortfarande 4200:- per år som gäller, vi har dock höjt den årliga fickpengen till eleverna från 150:- till 190:-. Fickpengen används till hygienartiklar, kläder osv.

För eleverna i Primary school har summan höjts från 190:- i månaden till 200:- i månaden.

Om ni inte fått faktura och stöttar en enskild elev:Ssenyange
1) Kolla bland skräpposten.
2) Fundera över om du bytt mejladress under året som gått och inte meddelat oss.
3) Hör av er till matilda@ssenyange.org

BETYG
Betygen för de som stöttar elever i vidareutbildning, med undantag för några lärlingsutbildningar där de bara får slutbetyg samt universitetsstudenterna som bara har digitala betyg, är på väg med post från Uganda. När de är inscannade kommer vi att förse er som stöttar elever med dessa. Även en del brev till sponsorer är på väg med post.

UNIVERSITETET ÅTERTÖPPNAT
Ugandas president öppnade Makerereuniversitetet igen den 2 januari och förhoppningen är att eleverna hinner i kapp med studierna som avbröts i slutet av förra året innan nästa läsår börjar i februari.

DRAGNING I LOTTERI
Här kommer en hälsning från Karin som anordnade ett konstlotteri till förmån för Ssenyange som en del av er deltagit Ssenyangei. Bilden visar förstapristagaren.

Hej kära lott köpare,

Nu har jag beslutat efter 1 års lott försäljning att dra lottvinnarna till tavlorna.
1:a pris tavla målad av Ebba Kristina Wingårdh vann Yvonne Duran, Ängelholm
2:a pris tavla målad av Annelie Rosazza vann Gunilla Lindqvist, Våxtorp

Stort tack till konstnärerna som skänkt tavlorna och ett stort tack till er som köpt lotter o därmed skänker pengar till Ssenyange Education Centre i Uganda.
Totalt har vi fått in 15 700 kr.

Varma o tacksamma hälsningar
Karin

SPONTANBESÖK PÅ SSENYANGE
I början av november besökte vi (Matilda och Linus) Ssenyange oanmält tillsammans med ytterligare två svenskar.
Den mesta tiden spenderades på Ssenyange men ett par besök gjordes också hos elever i Ssenyangevidareutbildning. Bland annat besökte vi Stellah som läser till sjuksköterska på Villa Maria och Jane som läser till Councellor i Entebbe.

Stellah hade just fått resultat från årets provomgång som vi fick se och hon är rankad nr 4 i sin klass med 54 elever!
Även för Jane går studierna väldigt bra och det var två nöjda studenter vi besökte.

På Ssenyange pågick renoveringen av sista ursprungsbyggnaden, uppförd 1991, nytt tag läggs och en liten veranda byggs längs ena långsidan. Bygget ska vara klart tills det nya läsåret börjar i februari.

VOLONTÄRER
I mitten av november fick Ssenyange två förskollärarstudenter som volontärer under några veckor vilket var väldigt uppskattat.
Från slutet av februari till mitten av maj kommer det också att finnas svenska volontärer på plats.

Med detta nyhetsbrev vill Ssenyanges svenska styrelse, Lisa, Björn, Linus, Ulrika, Lars-Göran och Matilda tacka för 2016 och hoppas att ni hänger med oss även under 2017!
Om ni vill få en summering av förra året, se Årsammanställningar.

Ssenyange

 

 

Comments are closed.