Nyhetsbrev 3/2020

ETT MÄRKLIGT LÄSÅR
Det senaste nyhetsbrevet skrevs 10 mars. Då visste vi ingenting om vad som snart skulle ske i världen.
Pandemin slog till, Ugandas skolor stängdes, landet försattes i total lock down och landets gränser stängdes.
Ssenyanges elever tvingades från skolan. De flyttades till gamla släktingar ute i byarna, till grannar eller bekanta till deras föräldrar.
Ett litet antal elever, till en början ca 50 och nu den senaste månaden 25, har dock bott kvar på skolan eftersom de inte haft några gamla kontakter utanför skolan att återknyta till.

Skolans personal fick under de första månaderna av stängningen full lön även om de inte kunde utöva sina yrken, nu de senaste två månaderna har de som tjänar bäst på skolan fått sin lön reducerad med 50 % på den del som överstiger 300 000 shilling i månaden. De som tjänar mindre än 300 000 shilling har behållit lönen i sin helhet. Personalen ska stå till skolans förfogande och kunna vara behjälplig med arbetsuppgifter som vanligtvis inte är deras sysslor för att behålla lönen (sömnadsarbete, lättare renoveringar, städuppgifter osv).
Personalen har visat stor tacksamhet över att lönen kommit in trots att skolan varit stängd, att behålla sin lön under denna total lock down har verkligen inte varit något man kunnat räkna med på många arbetsplatser i Uganda.

Så här såg planeringen för 2020 ut. Det blev något helt annat…


I skrivandets stund har Ssenyange ännu inte tillåtits öppna men det senaste beskedet säger att alla skolors avgångsklasser ska tillåtas återuppta sina studier den 15 oktober under förutsättning att skolorna vidtagit en rad åtgärder för att förhindra smittspridning.
I Ssenyanges fall är det klass P7 (73 elever) som kommer att börja igen den 15 oktober samt de elever i vi har i olika Secondary schools som går i klass S4 (drygt 20 elever).

SVENSKAR PÅ BESÖK
I mitten av februari kom volontär Elin till Ssenyange, hon stannade på skolan till mitten av mars och fick vara med om när landet försattes i total lock down. Sina sista veckor i Uganda bodde Elin hos vänner till Ssenyange som bor i huvudstaden Kampala och lyckades komma med ett evakueringsplan hem i slutet av mars.

Den 12 mars var allt fortfarande som vanligt i Uganda och det var en stor dag för Ssenyange.
Delar av skolkören var inbjuden att uppträda med sång och dans för kungen av Buganda i kungens palats i Kampala! Volontär Elin var med och dokumenterade.

RENOVERINGAR
Många Ssenyangevänner bidrog, efter ett Facebook-upprop i mars, till renovering av den lilla toaletten vid Baby class och Top class.
Sen kom en total lock down i vägen och inga hantverkare kunde arbeta på skolan. Men i mitten av maj kunde hantverkarna ta sig till Ssenyange igen och det ser ut att bli riktigt fräscht jämfört med hur det såg ut förut, bifogar en före- och en efterbild, allt är dock inte helt klart ännu på “efterbilden”. Tack till alla som fixade detta!


AKTIVITETER FÖR OCH KRING SSENYANGE
Veingeskolans klass 9C tillverkade ett vackert lapptäcke som, i slutet av april, såldes för 2 000 kr. Dessa pengar skänktes till Ssenyange.

Under våren och sommaren har Isabelle och Sara, som besökte Ssenyange i februari, haft en insamling av pant i och runt Laholm. Insamlingen är inte helt avslutad så det återstå att se vad den gett men det har blivit stora mängder pant!

Den 27 april hade Ssenyange Education Project årsmöte med efterföljande styrelsemöte. Styrelsen förblev intakt med följande medlemmar:

Björn Brorsson, Laholm (ledamot)
Lars-Göran Persson, Laholm (ledamot)
Linus Nilsson, Våxtorp (kassör/sekreterare)
Matilda Nilsson, Våxtorp (ordförande)
Petra Jarl, Laholm (ledamot)
Ulrika Persson, Mellbystrand (ledamot)

Hela styrelsen arbetar helt ideellt liksom vår revisor Jonny Pettersson.

17 augusti hade Ssenyange Education Projects styrelse sitt andra styrelsemöte för året.

Den 22 september tog Matilda tåget till Stockholm där vi fått möjligheten att berätta om Ssenyange för styrelsen för Stiftelsen Sven Höök. De har vid tre tillfällen sedan 2009 beviljat pengar för renoveringar och nybyggnation på Ssenyange.

FILMVISNINGAR
Av förklarliga skäl har många filmvisningar och föredrag fått ställas in pga av pandemin men några har vi kunnat genomföra sedan senaste nyhetsbrevet kom ut 10 mars:
11 mars, Byalagets årsmöte, Våxtorps hembygdsstuga
13 mars, Halmstad-Norre Port Rotaryklubb, Halmstad
14 september, Mellbystrandsgården, Mellbystrand
4 oktober, Klockaregården, Farhult

En fortsatt fin höst önskar Ssenyanges styrelse genom Matilda

PS För snabbare uppdateringar, se facebook.com/ssenyange.org

Comments are closed.