Om Ssenyange

Ssenyange Education Centre

Skolans syfte är att med utbildning bistå unga behövande barn och särskilt de föräldralösa som fallit offer för HIV/AIDS. Skolans motto är reconciliation, försoning. Det betyder att alla människor oavsett färg, kön, ålder, religion, stam och klan ska kunna verka tillsammans på denna skola. Verksamheten finansieras helt via svenska donationer från privatpersoner, organisationer och företag.

Skolans grundande

Skolan grundades på privat initiativ av Mr Mutesasira och Mrs Zawedde Gertrude 1991.
Båda är utbildade lärare och Gertrude arbetade, då som nu, med de yngsta barnen. Mr Mutesasira fungerar som skolans rektor men arbetar också som lärare till de äldre barnen.
Mr Mutesasira blev själv föräldralös som barn. Vänliga människor hjälpte honom så att han fick möjlighet att gå i skolan trots att han inte hade pengar till skolavgift. För att återgälda detta bestämde han sig för att bli lärare och att starta en skola för behövande barn.

Marken som skolan ligger på köpte Mr Mutesasira redan 1970 men eftersom diktatorn Idi Amin strax därefter kom till makten, tvingades han att skjuta på skolbygget i 20 år.
Vid starten 1991 hade skolan 11 elever, idag uppgår antalet elever till drygt 600.
Ungefär tre fjärdedelar av dagens elever är föräldralösa, många av dessa bor hos släktingar ute i byn men för ca 400 st fungerar skolan även som deras enda hem.

Rektorn och Gertrude bor tillsammans med de föräldralösa barnen samt parets egna barn på skolan.
Skolan har idag ca 30 anställda. Utöver lärare finns även en skolsköterska, kokerskor, lärlingslärare samt kvällspersonal anställda på deltid.

Bakgrunden till den svenska hjälpen

Matilda arbetade som volontär i Uganda under 6 månader 2003. Hon kom då i kontakt med skolan Ssenyange Education Centre som aldrig tidigare fått någon hjälp utifrån, varken från utländska organisationer eller från den ugandiska staten. Matilda hade med sig 2.990:- som hennes dåvarande arbetskamrater på Byggnadskontoret i Halmstad samlat in.

För pengarna köptes först och främst myggnät in för att förebygga malaria.
Madrasser, lakan, filtar, tandborstar, tandkräm, tvål, tvättbaljor och en hel del skolmaterial köptes också in för dessa pengar.

Detta bidrag gjorde det möjligt för rektorn att redan under 2003 öka antalet barn boende på skolan från 19 till 25.
Idag är de alltså ca 400!

Projektet fortsatte

Efter Matildas hemkomst till Sverige fortsatte kontakten med skolan.
Många ville fortsätta att bidraga och ett konto öppnades för detta varifrån pengar skickas till Ssenyange varje månad.

Rektorns dröm 2003 var att få till stånd en ny sovsal så att ännu fler föräldralösa barn kunde tas emot. Efter föredrag hos ett antal föreningar under 2004 fanns så mycket pengar på kontot att vi tillsammans med privatpersonernas pengar vågade dra igång ett husbygge.

Drömmen om den nya sovsalen är idag verklighet och flickorna har flyttat in. Inte nog med det, 2005 byggdes ännu en sovsal – till pojkarna.

Mycket har hänt på skolan den senaste tiden. Många nya byggnader är uppförda, nya lärare har anställts och alla skolans elever dricker nu mjölk en gång dagligen på skolan och eleverna har fått förbättrad kost.

Allt detta har blivit verklighet genom svenska pengar!

Fler nya byggnader…

2006 byggdes en bibliotekbyggnad.
En snickare anställdes under hösten 2006 som utbildar eleverna i enklare snickeri och 2011 byggdes en snickarbod för dessa lektioner.
I juni 2007 stod en ny köksbyggnad färdig och under våren 2008 en ny matsal/samlingssal.
Under våren och sommaren 2008 byggdes en ny toalettbyggnad och 2011 ännu en.
I februari 2010 flyttade lärarna in i nya personalbostäder och skolsköterskan fick ett efterlängtat mottagningsrum.
I augusti i 2012 stod en ny sovsal åt killarna klar och flickorna (som är fler) får nu överta killarnas gamla sovsal.
2013 byggdes ännu en våning ovanpå killarnas nya sovsal, detta våningsplan inrymmer en sysal samt en datorsal.
2014 färdigställdes tredje och sista våningen på pojkarnas sovsal som bland annat inrymmer sovrum för volontärer.

Vidareutbildning

När eleverna går ut från Ssenyange är de mellan 12 och 15 år, skolan är bara en Primary school.
De föräldralösa barnen har efter Ssenyange ingen möjlighet till fortsatt utbildning eftersom de inte kan bekosta sina skolavgifter på andra skolor. Därför kom tanken tidigt upp om att ge bidrag för att möjliggöra fortsatt utbildning för dessa barn.

Nästa nivå på utbildning är Secondary school som omfattar 6 år (4+2 år) där varje läsår kostar 4.560:- per elev. Efter Secondary school väntar 2 – 2,5 års yrkesutbildning innan man är klar att komma ut i arbetslivet.
Under 2019 får ca 200 elever vidareutbildning med hjälp av svenska pengar.

Framtiden

Så länge generösa privatpersoner och föreningar är villiga att fortsätta bidraga, och så länge behovet är stort på Ssenyange, kommer projektet att rulla på!

Sponsorer behövs för lärlingsplatser och för elever i Secondary school inför 2019.
I övrigt går pengarna till skolans löpande utgifter. Med dagens antal barn behöver drygt 60.000:- i månaden komma från Sverige för att verksamheten ska hållas igång. Detta täcker skolans drift så som löner, mat, mediciner, kläder och skolmaterial.

Tätare uppdateringar får man via Ssenyanges Facebooksida facebook.com/ssenyange.org