Nyhetsbrev 1/2017

Hej! Just nu är det den lugnaste tiden på året på Ssenyange. Examensproven är skrivna, de flesta elever är hemma i byarna under lovet och planeringen inför läsårsstarten har ännu inte riktigt kommit igång på allvar. FAKTUROR Här… Läs mer